Om oss old

Daglig leder: Carina Kristensen
Mob. tlf. 976 35 901
Konsulent: Wivian Tjønnøy
Mob. tlf. 406 48 684
Sentralbord, saksbehandling,
lønn og regnskap
Fagkonsulent Eva Aronsen
Mob. tlf. 484 92 244
Helse- og oppvekstfag;
Helsefag og Barne – og ungdomsarbeiderfaget
Fagkonsulent: Valther Sivertsen
Mob. tlf. 405 50 994
Teknikk og industriell produksjon,
Bygg – og Anleggsteknikk
Fagkonsulent: Tor Richter Jonsen
Mob. tlf. 476 02 783
Bygg – og anleggsteknikk, Design og håndverk,
Medier og kommunikasjon, Naturbruk, Restaurant – og matfag,
Service og samferdsel, Helse – og oppvekstfag; Ambulansefaget
+ Renholdsoperatør: (ca 16 % stilling)