Kontoret har som mål å være et servicekontor for fagopplæring, med det overordnede opplæringsansvaret for lærlinger. Vi skal også være ett bindeledd mellom skole, næringsliv og offentlige myndigheter.

Målet er å gi alle som søker til fagopplæring de beste muligheter for en god opplæring, slik at de blir dyktige og positive medarbeidere for bedriften.

Via Opplæringskontoret Midt Helgeland får lærling og bedrift:

  • En kvalitetssikret og effektiv opplæring i de enkelte fag
  • Oppfølging gjennom hele læretiden
  • Tilbud om kurs til bedrift og lærling